Aktualności arrow Szermierka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szermierka PDF Drukuj Email

 

Sekcja szermiercza Pałacu Młodziećy - Tarnów rozpocz?ła swą działalnoś? we wrześniu 1968.Do jej zawiązania doszło z inicjatywy pana Czesława Koziarzewskiego, który swe piersze szermiercze kroki stawiał pod okiem "Ojca" tarnowskiej szermierki, pana Mieczysława Legutko. Od samego początku nie brakowało młodziećy ch?tnej do udziału w zaj?ciach szermierczych i nauki tej pi?knej, ale i trudnej dyscypliny sportu.

Pałac MłodziećyPrzez 6 lat, do roku 1974 p. Koziarzewski był jedynym szkoleniowcem sekcji. Zaj?cia prowadzone były w grupach podzielonych pod wzgl?dem umiej?tności. Dziewcz?ta uczą si? walki na florety, chłopcy poznają sztuk? walki na florety i szable. Z roku na rok przybywa uczestników zaj?? i tak w roku 1986 ich liczba si?gn?ła 200. Z pewnością dućy wpływ na to zainteresowanie pomijając pi?kno szermierki miał wysoki poziom sportowy tarnowskich szermierzy, co umoćliwiało im kontakt z najlepszymi w kraju. Poza tym sekcja prowadziła bardzo atrakcyjne akcje obozowe podczas ferii zimowych i wakacji letnich. Do atrakcji nalećy zaliczy? równieć zagraniczne wyjazdy na zatody towarzyskie z zaprzyjaćnionymi klubami z Bułgarii, Rumunii, Czechosłowacji, Niemiec i Francji.
Niestety sytuacja ta radykalnie si? zmieniła pod koniec lat 80-tych. Wtedy to koszty udziału w zgrupowaniach, oraz wydatki na wyposaćenie w sprz?t sportowy w znacznej cz?ści przerzucone zostały na samych uczestników. Wówczas teć Pałac Młodziećy i ZOW SZS w Tarnowie ograniczyły zatrudnienie instruktorów. Automatycznie zmalała liczba ch?tnych do treningów i niestety stan taki utrzymuje si? do dzisiaj.

Fakt, će nasza sekcja przetrzymała ten trudny okres i działa do dziś, zawdzi?cza? nalećy przede wszystkim pani Marii Burnagiel. To jej wielkie zaangaćowanie i poświ?cenie w pracy z młodymi szermierzami nie pozwoliły na zawieszenie działalności sekcji. Niestety reorganizacja nie omin?ła osoby p. Marii i w roku 1998 przestała by? etatowym pracownikiem sekcji. Pracując od tej pory w Urz?dzie Miasta w Tarnowie nie porzuciła kontaktu z młodziećą skupioną wokół szermierki. Mimo trudności wraz ze swim podopiecznym Leszkiem Rajskim odnosi najwi?kszy swój sukces w roli trenera - w sezonie 1999 / 2000 jej zawodnik uzyskuje kwalifikacj? i bierze udział w Mistrzostwach Świata Kadetów zajmując tam X miejsce.

W historii sekcji nie brakowało osób, w wi?kszości byłych zawodników, którzy jako instruktorzy podejmowali trud nauki szermierki nowe pokolenia młodziećy.

źródło:"Sekcja szermiercza PM>>"

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »